Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti ETC Czech republic, s.r.o. , se sídlem Italská 1202/12, Praha - Vinohrady, 12000, IČ: 02776201, DIČ: CZ02776201, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 222236 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • adresa
 1. Jméno, příjmení, název společnosti, adresu, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a to za účelem marketingu. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 7 let.
 2. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies, které naleznete na www.appartme.cz/cookies.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@appartme.cz nebo dopisu na adresu sídla společnosti Italská 1202/12, Praha, 12000.
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.